• image

  DIGITALIZÁCIA = MODERNÁ FIRMA

  Vďaka digitalizácii môžete získať presné informácie v reálnom čase
 • image

  CRM

  (Customer relationship management)
  Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi

  Systém vhodný pre káždú veľkosť firmy za prijateľnú cenu
 • image

  ERP

  (Enterprise resource planning)
  Plánovanie podnikových zdrojov

  Majte prehľad o vašej výrobe - o dodávkách materiálu, personálu, vyrobených kusoch, sériových číslach a ešte oveľa viac
 • image

  DMS

  (Document management system)
  Systém pre správu dokumentov

  Majte svoje dôležité dokumenty prístupné nepretržite a všade kde potrebujete

Digitalizácia v spojení s optimalizáciou pracovných a výrobných procesov je vaša lepšia budúcnosť !


Pandémia ochorenia COVID-19 ochromila svet a poukázala na nutnosť digitalizácie a inteligentnej automatizácie, keďže práve nové technológie poskytujú riešenie v krízovej situácii.
Optimalizácia výrobných a pracovných procesov, vedie nielen k zvyšovaniu efektívnosti výrobných postupov, výkonnosti zariadení a väčšej efektívnosti zamestnancov, ale aj k redukcii prevádzkových nákladov, ktoré bývajú najčastejšou motiváciou výrobných podnikov a majiteľov firiem, pre nasadzovanie nových technológií a digitalizáciu. Digitálne technológie transformujú všetky odvetvia od dodávateľov, cez odberateľov, až po koncových užívateľov. Nové technológie prinášajú nové, výrazne efektívnejšie spôsoby práce a výroby, s priamym dosahom na zaužívané, bohužiaľ často zastaralé, postupy a obchodné modely.
Digitalizácia priemyslu, logistiky, obchodu a služieb sa za posledné roky zaradila medzi hlavné priority väčšiny väčších, ale aj menších firiem. Nové technológie prinášajú kľúčové predpoklady pre optimálne plánovanie a riadenie výroby, rozšírenie efektívnosti pracovných a výrobných procesov, ako aj zvýšenie prevádzkovej flexibility. Paperless, IoT, ako aj základné systémy CRM, ERP a DMS, patria k základným krokom úspešnej digitalizácie, ktorá umožňuje v podniku automatizovať a optimalizovať procesy, týkajúce sa nielen výroby, logistiky, obchodu, skladovania, ale aj kontroly kvality, či údržby.
V rámci digitalizácie vám vieme poskytnúť komplexné riešenie od začiatku až do konca. Chceme nielen pomôcť pri riešení PAPERLESS, teda bez papierového projektu, ale aj dodaním zariadení, vytvorením softwaru, či zaškolením ľudí.Digitalizácia verzus papier

Keďže žijeme v 21. storočí, ktoré nám prináša neuveriteľný rozmach v nových technológiách, je potrebné sa tomu prispôsobiť, v opačnom prípade, nás konkurencia predbehne.

Jedným z problémov veľkého množstva firiem je využívanie papiera namiesto digitálnej formy.

Práca s ľudským zdrojom a papierom, prináša bohužiaľ vo väčšine prípadov aj chybovosť. Každá chyba, ktorá je spravidla odhalená až po niekoľkých dňoch, ba dokonca niekedy aj týždňoch, môže firme vytvoriť výrazné straty. Tiež ako sa hovorí „Papier znesie všetko“. Na papier môže zamestnanec zapisovať upravené údaje, v čase kedy mu to vyhovuje a nie v čase, ktorý je pre to určený a okrem toho sa môže ešte aj pomýliť. Nesprávne zaevidované alebo upravené údaje, vo väčšine prípadov, následne vedú k reklamáciám, v tom horšom prípade, až k strate obchodu.

Dnes už veľa výrobných závodov investuje do automatických liniek, ale aj tak ľudia naďalej zapisujú na papier. Každá firma, či už malá alebo veľká má počítače a napriek tomu ich zamestnanci využívajú papierové diáre.

Digitalizácia je prechod od papiera k jednotkám a nulám, a umožní vám prístup k dátam takmer odkiaľkoľvek. Dajú sa z nich vytvárať automatické výstupy s hotovými tabuľkami a grafmi, ktoré sa ďalej môžu automaticky preposielať k managerom, čo vám umožní analyzovať dáta v reálnom čase a v reálnom čase na ne tiež reagovať, a nie až za niekoľko hodín alebo dokonca dní, ale v tej danej minúte vidíte, aký je stav, čo zvyšuje schopnosť vedenia reagovať v správnu dobu, správnym spôsobom. Všetky údaje sa vám môžu tiež automaticky zobrazovať (napríklad v minutových intervaloch) na vami určených monitoroch, či už v kanceláriach alebo vo výrobných halách. Tým sa výrazne znižujú vaše straty z oneskoreného riešenia problému a samozrejme to následne vedie k zvýšeniu zisku. Dáva to možnosť rýchlejšej komunikácie, lepšej kontroly a možnosť obmedzenia toho, akým spôsobom sú dáta zapisované.

Digitalizácia prinesie vašej firme skutočnú kontrolu o tom, kto, kedy a čo vykonal, a tiež umožňuje vašim zamestnancom pracovať z domu.

Optimalizácia verzus zastaralé procesy

Našim cieľom je pomôcť firmám optimalizovať pracovné procesy, tým zvýšiť ich efektivitu a znížiť náklady a straty.

V dnešnej dobe digitalizácie, ešte stále veľké množstvo firiem používa zastaralé postupy, ktoré sú vo firme celé roky zaužívané, ale vzhľadom na dnešný trh, sú už vo väčšine prípadov neefektívne a výrazne znižujú konkurencie schopnosť firmy.

Vďaka skúsenostiam nášho tímu s malými, strednými, ale aj veľkými firmami, vám vieme priniesť nové, ale hlavne odskúšané postupy, ktoré nasmerujú firmu správnym smerom, aby vaše náklady a straty boli minimálne, zatiaľ čo zisk sa bude zvyšovať.

Bohužiaľ u veľa firiem, hlavne keď vyrastú, vzniká problém, že sa zaseknú v určitom časovom horizonte, kedy by firma už mala začať meniť procesy, pretože už to nie je firma o 3 ľuďoch alebo 4 zamestnancoch (keď je jeden vedúci a ostatný sú pod ním). V okamžiku keď firma skutočne rastie, je nutné delegovať prácu a jasne stanovovať úlohy, aby bola jednoznačne definovaná štruktúra zodpovednosti. Výrazne to zvyšuje efektivitu, pretože viacero zamestnancov nerobí zbytočne tú istú činnosť a keď je potrebné čokoľvek riešiť, je presne špecifikovaná zodpovedná osoba.

Optimalizácia prinesie vašej firme väčší a lepší prehľad o práci vašich zamestnancov, a/alebo o vašej výrobe, a tiež umožní rýchle a okamžité riešenie problémov. Čím väčší objem pracovného procesu sa optimalizuje, tým pozitívnejší je výsledok. Optimalizáciou už existujúcich procesov získa vaša firma plnohodnotné využitie pracovného času bez zbytočných prestojov.

Prečo digitalizovať?

Digitalizácia je vaša budúcnosť.
Redukcia nákladov na priestory, spracovanie, archiváciu, ale aj papier alebo tlač.
Rýchlosť prístupu k informáciám (okamžite a odkiaľkoľvek).
Lepšia ochrana dát.
Ochrana pred zničením alebo stratou dôležitých dokumentov.
Redukcia ľudských zdrojov a tým aj nákladov.
Redukcia chybovosti ľudského zdroja.
Redukcia podvodov.
Lepšia kontrola zamestnancov, kedy, čo a ako vykonali.
Prináša presné informácie o všetkých pracovných procesoch vo firme alebo vo výrobe.

Prečo optimalizovať?

Optimalizácia je prirodzený proces k úspešnej digitalizácii.
Prináša nové, moderné procesy pre efektívnejšie fungovanie firiem a výrobných podnikov.
Výrazne redukuje všetky prevádzkové náklady.
Eliminuje prebytočné pracovné sily a prestoje zamestnancov.
Znižuje straty pri výrobe.
Prináša efektívne a plnohodnotné využitie pracovného času.

Získajte bezplatnú konzultáciu

Vyplnenie dotazníka je nezáväzné. Po vyplnení dotazníka vás budeme kontaktovať a radi vám poradíme.Súhlásím so spracovaním osobných údajov podľa GDPR